องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.laolocal.go.th
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 • สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  18   คน
  สถิติทั้งหมด
  31040   คน
  เริ่มนับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

  ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป      สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด (44)

     เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด
  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  รายงานความเสียกายราษฎรผู้ประสบวาตภัย (3/0)
  เจ้าหน้าที่
  16 เม.ย. 2564 : 11:09
  รายงานความเสียกายราษฎรผู้ประสบวาตภัย (1/0)
  เจ้าหน้าที่
  16 เม.ย. 2564 : 11:08
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (4/0)
  เจ้าหน้าที่
  25 มี.ค. 2564 : 09:58
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  23 มี.ค. 2564 : 11:53
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (3/0)
  เจ้าหน้าที่
  17 มี.ค. 2564 : 10:44
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  12 มี.ค. 2564 : 09:28
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (4/0)
  เจ้าหน้าที่
  12 มี.ค. 2564 : 09:26
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (6/0)
  เจ้าหน้าที่
  25 ก.พ. 2564 : 11:59
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  23 ก.พ. 2564 : 12:01
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (6/0)
  เจ้าหน้าที่
  16 ก.พ. 2564 : 11:24
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (4/0)
  เจ้าหน้าที่
  16 ก.พ. 2564 : 11:23
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  16 ก.พ. 2564 : 10:41
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (7/0)
  เจ้าหน้าที่
  15 ก.พ. 2564 : 10:10
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  11 ก.พ. 2564 : 10:18
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (4/0)
  เจ้าหน้าที่
  11 ก.พ. 2564 : 10:16
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  4 ก.พ. 2564 : 11:10
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (5/0)
  เจ้าหน้าที่
  4 ก.พ. 2564 : 11:04
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (8/0)
  เจ้าหน้าที่
  25 ม.ค. 2564 : 14:38
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (8/0)
  เจ้าหน้าที่
  20 ม.ค. 2564 : 11:44
  แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (13/0)
  เจ้าหน้าที่
  13 ม.ค. 2564 : 09:49


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>